Informacinis – analitinis portalas Palestina.lt

Kas yra Palestina.lt?

Palestina.lt yra pirmasis ir vienintelis portalas, skirtas informacijai apie Palestiną lietuvių kalba. Čia rasite platų spektrą medžiagos, kuri padės geriau susipažinti ir suprasti Palestinos realijas bei jų kontekstą: analitinius tekstus, publikuotus straipsnius, originalią infografiką, video, nuorodas į kitus šaltinius, asmeninius liudijimus.

Palestina.lt kūrėjai

Esame nepriklausomas kolektyvas, susibūręs 2018 m. pavasarį. Tuomet, Izraeliui bombarduojant Gazą, surengėme protesto akciją Vilniuje prie Izraelio ambasados, į kurią susirinko kelios dešimtys miestelėnų.

Veikiame savanoriškais pagrindais tvirtai tikėdami, kad laisvė ir teisingumas yra žmonijos egzistencijos pagrindas. Nesame susiję su jokia politine partija ar kita politine, ekonomine ar religine įstaiga / organizacija / jėga.

Su Palestina.lt susijusias veiklas finansuojame iš savo kišenės (tačiau priimame finansinę ar kitokią paramą, jei tai neprieštarauja mūsų moraliniams principams ir jei tokia parama nesupančiotų mūsų sąžinės ar žodžio laisvės).

Mūsų vertybės

Palestinos laisvės siekį suvokiame žmogaus teisių ir anti-imperializmo kontekste.

Pasisakome prieš visas ir bet kokias rasizmo, diskriminacijos, neapykantos formas.

Kam Lietuvai Palestina?

Lietuvos viešosiose erdvėse – žiniasklaidoje, politinėse tribūnose, kultūrinėje ir kitose sferose – gausu vienpusiško, šališko naratyvo Palestinos atžvilgiu, kuris ne tik neatspindi realybės, bet dažnai ir bando slėpti ar net teisinti Izraelio vykdomą Palestinos kolonizaciją, genocidą ir kitus nusikaltimus žmoniškumui. Esame įsitikinę, kad leisti tam tęstis – tai užsimerkti prieš neteisybę.

Pati kentėjusi carinės imperijos priespaudą, karines sovietų ir nacių okupacijas, šiandien Lietuva gali džiaugtis laisve. Palestina savosios laisvės vis dar siekia. O juk laisvė yra vertybė, kurią reikia nuolatos ginti.

Faktai ir solidarumas

Kviečiame Jus praskleisti dezinformacijos uždangą ir kritiškai įvertinti šiandienos situaciją, nepamirštant jos istorinio konteksto.

Ne veltui paleistas iš apartheido kalėjimo, kuriame už savo laisvės ir teisingumo kovą praleido 27 metus, Nelsonas Mandela ištarė:

„Mes puikiai žinome, kad mūsų laisvė yra nepilna be palestiniečių laisvės.“

Nepilna ir mūsiškė.